پاراف همان متن ارجاع است، بر اساس درخواست یا دستوری که مورد نظر نویسنده است، می‌تواند محتوای متفاوتی داشته باشد و یک متن استاندارد ندارد. در ادامه چند نمونه دیگر از پاراف نامه اداری که توسط یک مدیر نوشته شده را برای شما آورده‌ایم:

با سلام و احترام، اقدام لازم انجام شود.
با سلام و احترام، در خصوص درخواست مشتری، بررسی فنی انجام شود. در صورت تایید، اقدام لازم صورت بپذیرد.
با سلام، جهت پرداخت به واحد مالی مراجعه شود.
پاراف ممکن است توسط سایر افراد مسئول نیز نوشته شود. این نوع پاراف معمولاً برای درخواست است نه برای دستور:

با سلام و احترام لطفا در صورت امکان مساعدت نمایید. سپاس
با سلام و احترام، جهت ملاحظه و صدور دستورات لازم. با سپاس
با سلام و احترام. جهت اطلاع. سپاس
با سلام و احترام، جهت پیشنهاد. سپاس