معرفی علائم نگارشی
یک نقطه (.)
نشانه ختم کلام و پایان یک جمله را نشان می‌دهد. جملات با استفاده از نقطه از یکدیگر متمایز می‌شوند. استفاده نکردن از نشانه نقطه در متن منجر به نافهمی و اشتباه در خواندن متن می‌شود. به نشانه نقطه در جمله زیر توجه کنید.

نیروهای متفقین به خاک آلمان وارد شدند.

کاربرد دیگر نقطه،‌ استفاده بعد از حروف اختصاری نام‌ است.

مانند‌ آی.ب.ام.

فاصله یا ویرگول (،)
ویرگول نشانه مکث کوتاه یا فاصله بین دو بخش از یک جمله است که در موارد مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد. در زبان فارسی همیشه روی این موضوع که ویرگول کجا به کار می‌رود، بحث‌های زیادی شکل گرفته است.

ما در این جا مرسوم‌ترین و پر استفاده ترین کاربردهای ویرگول را آورده‌ایم. در نظر داشته باشید که بخش بزرگی از علائم سجاوندی فارسی، به استفاده از ویرگول مربوط می‌شود و در صورت یادگیری این علامت نگارشی، بیشتر مسیر یادگیری علائم نگارشی را طی کرده‌اید.

عطف یا ربط بین واژگان یا عبارات هم‌پایه
زمانی که عبارت‌ها یا واژگانی از یک گروه با یک فعل مشترک به دنبال یکدیگر می‌آید، از ویرگول یا کاما استفاده می‌کنیم.